INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE w dziedzinie nauk społecznych w
dyscyplinie naukowej: pedagogika

UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE

30-084 Kraków, ul. R. Ingardena 4
telefon: 12 662 74 60
e-mail: stdr@up.krakow.pl
pokój 15, parter

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie
naukowej: pedagogika to czteroletnie studia dzienne dla osób legitymujących się tytułem
zawodowym magistra (lub innym równorzędnym).