X Krakowska Konferencja Młodych

Szanowni Państwo,

w imieniu Grupy Naukowej Pro Futuro oraz organizatorów Jubileuszowej X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych mam zaszczyt zaprosić Państwa na to wydarzenie adresowane do doktorantów i młodych pracowników nauki. Patronat nad Jubileuszową X Krakowską Konferencją Młodych Uczonych objęli: Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa, Wojewoda Małopolski Pan Jerzy Miller oraz Kolegium Rektorów Krakowskich Szkół Wyższych.

Spotkania konferencyjne odbędą się w dniach 24-26 września 2015 r . w pawilonach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Ośrodku Szkoleniowym „Jałowcowa Góra” w Dobczycach.

Tematyka X Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych obejmuje zagadnienia szeroko pojętej logistyki w następujących obszarach specjalistycznych:

Innowacyjne Technologie

Nowoczesna Inżynieria

Nauki Ekonomiczne

Inżynieria Środowiska

Logistyka i Inżynieria Produkcji

Inżynieria w Medycynie

Nauki Społeczne i Humanistyczne

Pełne treści artykułów spełniających wymogi redakcji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Logistyka” w sekcji „artykuły recenzowane”, która jest integralną częścią czasopisma. Od 2013 r. czasopismo „Logistyka” występuje na liście B MNiSW i za publikację przyznawane jest 10 punktów.

Pełne treści artykułów spełniających wymogi czasopisma zostaną opublikowane w czasopiśmie „Kultura i Wartości”.

Pełne treści artykułów spełniających wymogi czasopisma zostaną opublikowane w czasopiśmie „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio I Philosophia-Sociologia” Od 2013 r. czasopismo „Annales UMCS Sectio I” występuje na liście B MNiSW i za publikację przyznawane jest 5 punktów.

Abstrakty wszystkich artykułów i wystąpień zostaną wydane w formie książki w języku angielskim Book of Abstracts. X Krakow Conference of Young Scientists (książka z numerem ISBN).

Artykuły niespełniające wymogów Czasopisma „Logistyka” zostaną wydane w formie w Materiałach Konferencyjnych X KKMU (płyta CD z numerem ISBN).

Wszystkie publikacje zostaną wydane w roku akademickim 2014/2015 i będą przekazane Uczestnikom przy rejestracji na konferencję.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z formułą Konferencji. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej KKMU:

http://www.kkmu.agh.edu.pl/