Harmonogram zajęć dla II roku studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki

w roku akademickim 2015/2016

 

27 XI 2015 r.

15.00 – 19.00 Rodzaje wnioskowania pedagogicznego – dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP, s.106 N

4 XII 2015 r.

15.00 – 19.00 Społeczne uwarunkowania edukacji – dr hab. Zofia Szarota, prof. UP, s.106 N

11 XII 2015 r.

15.00 – 19.00 Społeczne uwarunkowania edukacji – dr hab. Zofia Szarota, prof. UP, s.106 N

8 I 2016 r.

15.00 – 19.00 Dydaktyka szkoły wyższej II cz., dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, s. 106 N

15 I 2016 r.

15.00 – 19.00 Dydaktyka szkoły wyższej II cz., dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, s. 106 N

22 I 2016 r.
15.00 – 19.00 Społeczne uwarunkowania edukacji – dr hab. Zofia Szarota, prof. UP, s.106 N

26 II 2016 r.

15.00 – 19.00 Źródła finansowania badań naukowych, dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, s. 106 N

4 III 2016 r.

15.00 – 19.00  Rodzaje wnioskowania pedagogicznego, dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP, s.106 N

18 III 2016 r.

15.00 – 19.00 Źródła finansowania badań naukowych, dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, s. 106 N

8 IV 2016 r.
15.00 – 19.00 Społeczne uwarunkowania edukacji – dr hab. Zofia Szarota, prof. UP, s.106 N

22 IV 2016 r.
15.00 – 19.00 Społeczne uwarunkowania edukacji – dr hab. Zofia Szarota, prof. UP, s.106 N

29 IV 2016 r.
15.00 – 19.00 Społeczne uwarunkowania edukacji – dr hab. Zofia Szarota, prof. UP, s.106 N

6 V 2016 r.

15.00 – 19.00 Nowe technologie w edukacji, dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP, s. 106 N

13 V 2016 r.

15.00 – 19.00 Nowe technologie w edukacji, dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP, s. 106 N

 

Seminaria doktoranckie:

Dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP – 21 XI 2015 i 5 III 2016 – godz. 8.15 – 12.15

Dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP – 13 XI 2015, 29 I 2016, 8 IV 2016, 20 V 2016 w godz. 14 – 15.30

Dr hab. Krzysztof Przybycień, prof. UP

22 X 2015, 19 XI 2015, 17 XII 2015 w godz. 16.20 – 19, p. 421

Dr prof. Katarzyna Potyrała, prof. UP

23 X 2015, 13 XI 2015 w godz. 15 – 19.15

Dr hab. Grażyna Gunia, prof. UP

Seminarium doktoranckie:  5 XII 2015 i 12 I 2016

Konsultacje naukowe: 4 XI, 17 XI, 25 XI, 9 XII, 20 I

Dr hab. Zofia Szarota, prof. UP

Konsultacje naukowe i seminarium doktoranckie:

12 XII 2015: 9-12

9 I 2016: 13.00-14.30

23 I 2016: 9-12

30 I 2016: 9-12

23 II 2016: 9-10.30

9 IV 2016: 9-12

23 IV 2016: 9-12

30 IV 2016: 9-12.

____________________________________________________________________________________________________

Doktoranci II roku studiów doktoranckich zobowiązani są do:
a) Uzyskania zaliczenia z konsultacji z opiekunem naukowym/promotorem
b) Uzyskania zaliczenia z praktyki pedagogicznej ( prowadzenie zajęć dydaktycznych ) w wymiarze 30 godzin. Praktykę zalicza opiekun studiów na podstawie pisemnej opinii i oceny opiekuna naukowego/ promotora.