Harmonogram zajęć dla III roku studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki

w roku akademickim 2015/2016

Doktoranci III roku studiów doktoranckich zobowiązani są do:

  1. Uzyskania zaliczenia z konsultacji z opiekunem naukowym/promotorem (20 godzin)
  2. Uzyskania zaliczenia z seminarium doktoranckiego (10 godzin)
  3. Uzyskania zaliczenia z praktyki pedagogicznej ( prowadzenie zajęć dydaktycznych ) w wymiarze 30 godzin. Praktykę zalicza opiekun studiów na podstawie pisemnej opinii i oceny opiekuna naukowego/ promotora.
  4. Uzyskania zaliczenia z lektoratu, obejmującego 20 godz. kontaktowych z egzaminatorem oraz 20 godz. pracy własnej