Egzamin z języka obcego

Zasady organizacji nauki i egzaminowania z j. obcego na studiach III stopnia__2015_16

Ogłoszenie w sprawie deklaracji wyboru języka obcego

dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP

Kierownik Katedry Dydaktyki Języka Angielskiego
Instytut Neofilologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Pełnomocnik Instytutu Neofilologii
ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych na studiach doktoranckich

ul. Karmelicka 41, p. 309
e-mail: jrokita@up.krakow.pl
tel. 12 662 62 05, 662 69 54