Rekrutacja na Interdyscyplinarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowe:  pedagogika na rok akademicki 2015/2016 została wstrzymana na podstawie decyzji Prorektora ds. Kształcenia z dnia 15 września 2015 r. – do odwołania