Koło Naukowe Doktorantów

Dnia 23 października 2014 r. rozpoczęło swoją działalność Koło Naukowe Doktorantów Pedagogiki. W dniu 13 listopada 2014 r. odbyło się pierwsze walne zebranie członków Koła, na którym ustalono najważniejsze sprawy, dotyczące jego działalności, m.in. nadano Kołu imię prof. Stefana Szumana, zatwierdzono projekt statutu, a także wybrano Zarząd Koła i Komisję Rewizyjną.
Zarząd Koła:
1. przewodnicząca – Monika Janiszewska, I rok studiów doktoranckich z Pedagogiki
2. zastępca przewodniczącej – Katarzyna Długosz, II rok studiów doktoranckich z Pedagogiki
3. sekretarz – Piotr Marcinkowski, I rok studiów doktoranckich z Pedagogiki
Komisja Rewizyjna:
1. Anna Ludwik, I rok studiów doktoranckich z Pedagogiki
2. Grzegorz Piątkiewicz, II rok studiów doktoranckich z Pedagogiki
3. Urszula Smolińska, II rok studiów doktoranckich z Pedagogiki
Kontakt: kndp.up@wp.pl