Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych
Prof. dr hab. Jerzy Rajman
Instytut Historii – ul. Podchorążych 2, pok. 519a
tel.12 662 6413
E-dyżur – poniedziałek 18:00-19:00
dyżur
środa: 17:00 – 18:30
czwartek – 15:00 – 16.30