Opiekun naukowy studiów doktoranckich w zakresie pedagogiki
Dr hab. Andrzej Ryk, prof.UP
Instytut Nauk o Wychowaniu, ul. Ingardena 4, pok. 402
Tel. 12 662 6594
dyżur:
czwartek – 9.30 – 12.00

adres e-mail aryk@poczta.fm