Dziekanat studiów doktoranckich Wydziału Pedagogicznego

Mgr Dorota Gawęda
ul. Ingardena 4, pok.15
Tel. 12 662 7460
Email: stdrwp@up.krakow.p